top of page
reglement

Oogstappel Reglement

logo-oogstappel.jpg

GROENTEPAKKETTEN

De groentepakketten van Oogstappel zijn pakketten met een gevarieerd aanbod aan biologische en lokaal geteelde groenten. Gemiddeld wordt het pakket samengesteld met zes verschillende groentesoorten. Zijn er groenten in overvloed, dan delen de deelnemers mee in de winst en kunnen er meer dan 6 groentesoorten of een grotere hoeveelheid van een bepaalde groente in het pakket zitten. Lopen er sommige teelten minder goed, omwille van bijvoorbeeld de weersomstandigheden, dan zal de consument dit eveneens ondervinden. Doordat we een 50-tal verschillende groenten telen, garanderen wij wekelijks een afwisselend aanbod.

 

De deelnemer is een klant die zich er toe verbindt wekelijks zijn groentepakket af te halen in het afhaalpunt op PAKT ('t Groen Kwartier, Regine Beerplein 1, 2018 Antwerpen) tussen 15u en 19u of op het veld (Hutveld, Emblem) na 14u. De deelnemer mag mits een seintje zijn pakket overdragen aan een vriend, buur of familielid indien deze verhinderd is (door bijvoorbeeld ziekte of vakantie). 

Ons oogstseizoen bestaat uit 36 weken en begint de eerste woensdag na de Paasvakantie en loopt tot aan de woensdag voor de Kerstvakantie.

INSCHRIJVING

Je schrijft je in voor één of meerdere kleine en/of standaard oogstaandelen. Je kiest zelf hoeveel aandelen je nodig hebt. Meerdere oogstaandelen geven je recht op een veelvoud van het wekelijkse aanbod van gemiddeld zes verschillende groentesoorten. 

 

In de prijs zit het oogsten, klaarmaken en transporteren van de groenten evenals een wekelijkse pakketbrief met recepten en bewaartips inbegrepen. De prijs per oogstaandeel is berekend op basis van het jaarloon van de bioboeren en de onkosten van het bedrijf. Dit bedrag werd gedeeld door het aantal aandelen waarvoor Oogstappel maximaal kan telen. Enkel op deze manier betaal je de lokale boeren een eerlijk loon. Samen met de deelnemers van Oogstappel wordt de financiële structuur éénmaal per jaar doorgenomen. Dit zorgt voor de nodige transparantie en hieruit kunnen aanbevelingen en suggesties voor het volgende teeltseizoen voortvloeien.

Het oogstaandeel wordt automatisch beëindigd aan het einde van het oogstseizoen. Je wordt dan gecontacteerd door ons met de vraag of je je inschrijving wil verderzetten. Wanneer je wenst te verlengen, sturen wij een bevestigingsmail. Als je geen bevestigingsmail ontvangt, gelieve contact met ons op te nemen.

Een klein oogstaandeel kost 477 euro voor 36 weken. Een standaard oogstaandeel kost 715 euro voor 36 weken.

Met een proefabonnement van vier weken kan je uittesten of de pakketten je bevallen voordat je aan een volwaardig abonnement begint. Oogstappel bekijkt samen met jou wanneer het proefabonnement van start gaat.

Een klein proefabonnement voor vier weken kost 53 euro. Een standaard proefabonnement voor vier weken kost 79,5 euro.

Je betaalt je oogstaandelen bij de start van het oogstseizoen. Teken je later tijdens het oogstseizoen nog in, dan herberekenen we de prijs per oogstaandelen aan de hand van de resterende weken. Eventuele betaling in 3 schijven is mogelijk. Je vermeldt dit dan best in het vakje met opmerkingen op het inschrijvingsformulier.

ANNULERINGEN OF WIJZIGINGEN

De deelnemer schrijft zich in op één of meerdere oogstaandelen voor één oogstseizoen. Deze kunnen niet geannuleerd worden, maar mogen wel doorgegeven worden aan vrienden, buren of familie. De deelnemer kan ten allen tijde meer oogstaandelen aanvragen, maar kan niet omschakelen naar minder. Een proefabonnement helpt de deelnemer in te schatten hoeveel oogstaandelen nodig zijn en of dit systeem voldoet aan diens verwachtingen.  

AFHALEN

Wij werken verpakkingsvrij. Je brengt zelf je (herbruikbare) tassen, zakken en/of bakjes mee om je groenten in te vervoeren. De markt is een afhaal- en ontmoetingspunt waar we recepten delen of gewoon een babbeltje slaan. 

Na de afhaaluren is het niet meer mogelijk uw pakket op te komen halen tenzij je telefonisch contact met ons hebt opgenomen. Oogstappel kan niet garanderen dat dit mogelijk is. De telefoonnummers van de bioboeren zijn terug te vinden op onze website. Wanneer de deelnemer zijn pakket niet heeft opgehaald en niet heeft verwittigd, dan schenkt Oogstappel het pakket aan het CAW die er een maaltijd voor dakloze gezinnen mee maakt.

OPMERKINGEN


De markt is vooral ook een ontmoetingsplek. Bioboeren Joost en Wim staan zelf op de markt en zijn je aanspreekpunt voor opmerkingen en klachten. We vernemen graag van de klant als de producten niet aan de verwachting voldoen of als er een product ontbreekt. De deelnemer kan zijn opmerking of klacht formuleren via mail, telefoon of in persoon. Naargelang de aard van de opmerking zal Oogstappel een passende regeling treffen. Ontbrekende producten worden gecompenseerd in het volgende pakket. Positieve opmerkingen zijn natuurlijk ook altijd welkom!

De deelnemers worden op het einde van elk seizoen uitgenodigd op een 'ledenvergadering' waar het voorbije teeltseizoen wordt besproken, aanbevelingen en suggesties naar volgende jaar toe worden aangereikt, de boekhouding wordt doorgenomen en er wordt door de foto's van het voorbije seizoen gebladerd. 

Sinds maart 2020 is bioboerderij Oogstappel lid van vzw CSA-netwerk Vlaanderen. Elk natuurlijk persoon of rechtspersoon die een oogstaandeel koopt bij een CSA-bedrijf, wordt deelnemer van een lokale afdeling van de vzw. Het CSA-bedrijf biedt actief mogelijkheden aan zijn oogstaandeelhouders tot de beleving van en de verbinding met de seizoenen, het land en de voedselproductie als instrument voor een hernieuwd bewustzijn van de individuele connectie met de natuurlijke omgeving. 

Dat wil zeggen dat je als deelnemer toegang hebt tot onze boerderij Oogstappel. We organiseren bijvoorbeeld collectieve meewerkdagen en andere activiteiten die bijdragen tot de cohesie van de deelnemers en de boer binnen het CSA-bedrijf en de ontwikkeling van vaardigheden en kennis. Het kan ook gebeuren dat we een oproep doen om een acute werkpiek op te vangen. Al deze voorgenoemde momenten zijn vrijblijvend. De deelnemers kunnen hier desgewenst en vrijwillig aan participeren. We zijn als bedrijf echter niet aansprakelijk voor ongevallen van deelnemers, maar we zijn wel verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid via de koepelverzekering van vzw CSA Netwerk. Let op, dat betekent dat lichamelijke of materiële (bv. bril) schade niet gedekt is! 

 

Gegroet,

 

Boer Joost & boer Wim

bottom of page